S-a modificat Legea spațiilor verzi: noi reguli pentru Primărie și pentru investitorii imobiliari

s-a-modificat-legea-spatiilor-verzi:-noi-reguli-pentru-primarie-si-pentru-investitorii-imobiliari

Senatorii au aprobat noua formă a Legii 582/2018, propunerea legislativă de modificare a Legii 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. Aceasta fusese adoptată în octombrie 2020, dar în urma unor petiții și solicitări, președintele Klaus Iohannis nu a promulgat-o și a trimis-o la reexaminare.

Legea pentru reglementarea și administrarea spațiilor verzi
din intravilanul localităților introduce mai multe reguli noi cu privire la
acestea. În plus, elimină posibilitatea schimbării destinației terenurilor
proprietate privată care au funcțiunea de spațiu verde, pentru a permite
edificarea unor construcții. Deci terenurile încadrate în categoria spațiilor
verzi care au fost retrocedate, atribuite sau care au trecut în proprietatea
privată a persoanelor fizice sau juridice nu își mai pot schimba destinația. Proprietarii
și administratorii spațiilor verzi au obligația să nu permită ocuparea acestora
decât de către construcții pentru expoziții și activități culturale,
construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și
alimentație publică, grupuri sanitare etc.

Cât despre înstrăinarea, de acum înainte, inclusiv prin
retrocedare, precum și atribuirea folosinței terenurilor amenajate sau
prevăzute ca spații verzi aflate în proprietatea publică sau privată a statului
sau a unităților administrative-teritoriale, în favoarea persoanelor fizice sau
juridice, în alt mod decât printr-un contract de administrare care stabilește
păstrarea neschimbată a destinației, clasei și categoriei spațiului verde nici
nu poate fi vorba. Spațile verzi vor putea fi date doar în folosință gratuită
persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfașoară activitate de
binefacere sau de utilitate publică ori servicii publice, cu condiția
respectării prezentei legi.

Mai mult, proprietarii terenurilor care au destinația de
spațiu verde trebuie să garanteze accesul permanent și gratuit al publicului la
acestea, în schimbul unei compensații bănești plătite de către primării,
echivalentă cu valoarea folosinței terenurilor respective. În situația în care
aceștia nu respectă noua prevedere legislativă, se demarează procedura de expropriere
pentru cauza de utilitate publică.

Terenurile abandonate
din Constanța trebuie să devină spații verzi, de urgență

Altă noutate este că primăriile au obligația să introducă,
de urgență, alte terenuri în categoria spațiilor verzi, de îndată ce au
constatat cu certitudine existența în intravilan a unor terenuri ce au altă
destinație sau sunt abandonate. Adică, suprafețele de teren aflate în domeniul
public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale care
au altă categorie de folosință și altă destinație decât aceea de spațiu verde
vor fi introduse cu prioritate, prin lucrări de amenajare, în categoria spațiilor
verzi, se arată în lege.

De asemenea, primăriile, administratorii și proprietarii
privați ai spațiilor verzi au obligația să asigure elaborarea auditului suprafeței,
calității și accesibilității acestora, a strategiei și a planului de acțiune
privind conservarea și dezvoltarea rețelei de spații verzi, a Registrului local
al spațiilor verzi, a planului anual de gestionare a vegetației, precum și a fișelor
de intervenție asupra vegetației în caz de urgență.

Atenție! Primăriile au obligația să efectueze, până la data
de 1 ianuarie 2022, auditul și să elaboreze, pe baza acestuia, strategia de
conservarea și dezvoltarea a spațiilor verzi existe, precum și Registrul,
altfel agențile județene pentru protecția mediului nu vor mai elibera acorduri
de mediu privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private
asupra mediului, pentru acele proiecte care afectează în orice fel spațiile
verzi, cu excepția celor finanțate din fonduri europene.

Strategia se va aproba de către primării dupa avizarea
acesteia de către autoritatea județeană pentru protecția mediului și este implementată
prin planul de acțiune privind conservarea și dezvoltarea rețelei de spații
verzi. Strategia se actualizează la un interval de zece ani.

Devine obligatoriu
procentul de 30% în toată țara!

Cu privire la proiectele imobiliare, pentru municipiul
Constanța legea nu schimbă mare lucru, deoarece aceasta prevede că transformarea
zonelor cu altă destinație, din intravilanul existent sau prin extinderea
intravilanului, în zone funcționale rezidențiale, comerciale, industrial sau
mixte, în scopul executăii de lucrări de construcții se poate realiza doar în
baza unei documentații de urbanism, cu obligația asigurării unei suprafețe
amenajate cu spații verzi, cu acces public, de minimum 30% din suprafața
terenului a cărui destinație s-a modificat astfel. Acest procent era deja
obligatoriu în municipiul Constanța, doar că investitorii fentează această
prevedere prin amenajarea a unei mici suprafațe de spațiu verde la sol, iar
restul prin jardiniere pe balcone, terase verzi pe acoperiș, dale înierbate în
parcare etc. Și, bineînțeles, acestea nu sunt întreținute.

Cu privire la noua lege adoptată, senatorul U.S.R.-P.L.U.S.
de Constanța, Remus Negoi, a declarat: „în
plenul Senatului, am votat legea pentru reglementarea și administrarea
spațiilor verzi din intravilanul localităților. Orașul nu înseamnă doar
betoane, blocuri și mall-uri, iar spaţiile verzi sunt extrem de importante
pentru îmbunătățirea calității aerului și pentru  reducerea poluării. Pe
lângă acest aspect, spaţiile cu vegetaţie aduc multe alte beneficii asupra
calităţiii vieţii: previn eroziunea solului, îmbunătăţesc absorbţia apelor
pluviale şi împiedică supraîncălzirea zonelor cu suprafeţe întinse de beton şi
asfalt.

Potrivit actului
normativ votat în Senat, posibilitatea ca încadrarea zonelor verzi, trecute în
proprietate privată, să fie schimbată pentru a permite construcții, a fost
eliminată. În plus, apare obligația de a asigura spații verzi în cadrul unor
noi proiecte, rezidențiale sau comerciale. Lucrările de construcție se vor
putea realiza doar în baza unei documentații de urbanism, obligatorie fiind
asigurarea unei suprafețe amenajate cu spații verzi, cu acces public, de
minimum 30% din suprafața terenului modificat. Am oprit astfel expansiunea
necontrolată a dezvoltatorilor imobiliari, care construiesc haotic în oraşe,
bloc lângă bloc, pentru a-şi maximiza profitul“.

Forma reexaminată a legii a fost trimisă Camerei
Deputaților, care este cameră decizională, după care va putea fi promulgată de
președintele Iohannis.   

Valentin ISPAS

Leave a Reply