DOCUMENT. Constanța va avea venituri de peste 990 de milioane de lei, în 2021: iată pe ce vor fi cheltuiți banii

document.-constanta-va-avea-venituri-de-peste-990-de-milioane-de-lei,-in-2021:-iata-pe-ce-vor-fi-cheltuiti-banii

Bugetul municipiului
Constanța pe anul 2021 se află în consultare publică. Locuitorii sunt așteptați
să trimită propuneri și opinii până pe 12 aprilie a.c., pe adresa Primăriei sau
pe e-mail.

Pentru anul 2021 veniturile şi cheltuielile bugetului local
propus sunt în cuantum de 994.046.000 de lei, respectiv 1.102.785.000 de lei.
Diferența va fi acoperită din excedentul anilor trecuți.

Față de anul trecut, veniturile cresc faţă de încasările
efectiv realizate în 2020, cu 215.715.000 de lei, datorită fondurilor europene
şi cofinanţării de la bugetul de stat, a majorării cotelor şi sumelor defalcate
din impozitul pe venit şi a altor venituri proprii. Dar și cheltuielile cresc
față de 2020, cu 336.552.000 de lei, în procent de 92,9% datorită majorării
cheltuielilor de dezvoltare. Astfel, dacă anul trecut administrația locală a
cheltuit 55.226.000 de lei pentru dezvoltare (7,2% din totalul cheltuielilor),
în 2021 Executivul îşi propune ca acestea să fie de 312.636.000 de lei,
respectiv 28,3% din totalul cheltuielilor.

Pentru funcționarea
aparatului Primăriei Constanța și a Consiliului Local, dar și pentru plata
sumelor stabilite de instanță, în diverse litigii, se vor aloca 128.507.000 de
lei, 11,6% din totalul cheltuielilor din 2021.

Pentru Ordine publică
şi siguranţă naţională, adică pentru finanțarea Poliției Locale și a
Serviciului Protecţiei Civilă, Securitate, Sănătate în Muncă şi Situaţii de Urgenţă
şi servicii de pază, protecţie a bunurilor, valorilor şi imobilelor, se vor
achita 36.274.000 de lei – 3,3% din totalul cheltuielilor

Pentru Învăţământul
constănțean se vor aloca 117.228.000 de lei (10,6% din total cheltuieli),
necesari pentru finanțarea complementară a unităților de învățământ,
cofinanțarea proiectelor de reabilitare, modernizare şi dotare a acestora cu
fonduri europene contractate, și pentru acordarea burselor școlare.

Cheltuielile cu Sănătatea
vor fi în sumă de 29.502.000 de lei (2,7% din total cheltuieli), fonduri
necesare pentru funcționarea și reabilitarea Spitalului Clinic de Boli
Infecțioase Constanța, dar și pentru dotarea și funcționarea Centrului de
vaccinare din Pavilionul Expoziţional. De asemenea, sunt alocați banii pentru
elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru construirea şi dotarea, cu
fonduri europene, a unui spital municipal policlinic, așa cum anunțam într-un
articol anterior.

Cultura, recreerea şi
religia vor primi 76.421.000 de lei, adică 6,9% din totalul cheltuielilor
din 2021, bani ce vor fi folosiți pentru finanţarea Muzeului de Artă Populară,
înfiinţarea Revistei Tomis, acţiuni artistice, culturale, sportive şi de tineret
cum ar fi: Spectacole Estivale, Festivalul Verii, Festivalul Iernii, Revelion
2022, Ziua Copilului, Zilele Municipiului Constanţa, Ziua Pensionarului, Festivalul
etniilor dobrogene – Ziua Dobrogei, Ziua Romilor. De asemenea, se alocă fonduri
pentru elaborarea Strategie pentru tineret şi a Strategiei culturale a
municipiului Constanţa, dar și pentru finanţarea sportului de performanţă. În plus,
se vor continua lucrările de reamenajare şi reparaţii la Stadionul „Gheorghe
Hagi“. Tot la acest capitol sunt alocate fonduri pentru întreţinerea parcurilor
şi zonelor verzi deja existente.

La capitolul investiţii, se prevede implementarea
proiectului creşterea eficienţei energetice a imobilului Teatrul de Stat
Constanţa, dar și realizarea documentațiilor tehnico-economice pentru Reabilitarea
şi punerea în valoare a Basilicii paleo-creştine din curtea Colegiului Mihai
Eminescu, Casa Ovidius, restaurarea Termelor Romane, reabilitarea Muzeului de
Artă Populară, realizarea unui parc nou, reabilitarea şi extinderea spaţiile
verzi din zona Parc Gară, realizarea sistemului de irigat în toate parcurile
din municipiul Constanţa, construirea unui complex sportiv și a unui bazin de
înot în zona Badea Cârţan şi pentru studiul de fezabilitate pentru Sală de
sport polivalentă cu 5.000 de locuri.

Cheltuielile cu asistenţa
socială vor fi în sumă de 150.522.000 de lei (13,7% din total cheltuieli).
Acest capitol include finanţarea activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială, subvenţionarea unor asociaţii şi fundaţii în baza Legji nr.34/1998 şi
toate programele sociale finanţate din bugetul municipiului Constanţa, care include:
remuneraţia însoţitorilor persoanelor cu handicap, indemnizaţiile persoanelor
cu handicap, ajutoare pentru încălzirea locuinţelor, suportarea integrală sau
parţială a costurilor de transport pe mijloacele de transport public ale unor
categorii sociale, subvenţiile de tarife pentru populaţie privind alimentarea
cu energie termică, acordarea de tichete valorice cu ocazia celor mai importante
sărbători religioase, pensionarilor care se încadrează în limitele plafonului
de pensie, persoanelor fără venituri si persoanelor cu handicap – programul
RESPECT, premiile în bani oferite persoanelor care împlinesc vârsta de 80 de
ani şi familiilor care aniversează 50 de ani de la căsătorie, persoanelor care
împlinesc vârsta de 90 şi 100 de ani, suportarea a 50% din dobanda la creditele
ipotecare pentru beneficiarii contractelor de alocaţie financiară
nerambursabilă care si-au achiziţionat o locuinţă, sprijin financiar pentru
reproducerea umană asistată medical, rechizite pentru copii şi cadouri pentru aceștia
cu ocazia Crăciunului.

Sunt prevăzute, de asemenea, sume pentru implementarea a
doua proiecte cu fonduri europene, prin D.G.A.S.: Servicii sociale şi
socio-medicale pentru persoanele vârsnice şi Sprijin pentru persoanele
vulnerabile în contextul COVID. De asemenea, se vor reabilita şi moderniza
creşe, se va desfiinţa şi edificarea un nou imobil cu destinaţia cresă, se va modifica
funcţionalitatea şi se va amenaja Cantina de ajutor social Palazu Mare ca
spaţiu cu destinaţia cresă, se vor efectua lucrări de reparaţii imobil şi
dotarea bucătăriilor de la Căminul de Persoane Vârsnice, dotarea Centrului
pentru persoane fără adăpost Sf. Filoftea, se va proiecta şi amenaja o fermă de
legume şi flori în vecinătatea Cantinei de ajutor social Palazu Mare.

Pentru Servicii şi
dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, se vor cheltui 157.435.000 de
lei, adică 14,3% din totalul cheltuielilor din 2021. Acest capitol cuprinde
finanţarea activităţii Serviciului Public de Impozite şi Taxe, subvenţionarea
activităţilor încredinţate Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public şi
Privat, dar și iluminat public, întreţinere cimitire, asigurarea serviciului de
dezinsecţie şi deratizare, achiziţia şi montarea de mobilier urban, asigurarea
funcţionalităţii serviciului de salvamar, serviciul de ecarisaj, alte actiuni
gospodaresti.

Se vor reamenaja locurile de joacă existente, terenul
aferent Cazinoului Constanţa, se va reabilita bază de supraveghere a animalelor
fără stăpân, se vor construi parcări supraterane metalice, reamenaja pieţe
agroalimentare etc.

Pentru Protecţia
mediului, cheltuielile vor fi în sumă de 104.331.000 de Iei, din care 90%
pentru serviciul de salubrizare. La acestea se adaugă costuri pentru serviciul
de canalizare pluvială pe trama stradală din municipiu (apa meteorica), toalete
pulice, cheltuieli aferente unui studiu şi plan de calitate a aerului şi
planului de acţiune pe zgomot. Plus, trebuie asigurată cota de cofinanţare
aferentă municipiului Constanţa, pe anii 2020 şi 2021 pentru obiectivul Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare
a S.C. RAJA S.A. Constanţa.

Bugetul pentru Combustibili
şi Energie va fi de 21.011.000 de lei, adică sumele necesare pentru
subvenţionarea energiei termice acordată populaţiei şi pentru studii pentru
reabilitarea reţelelor termice.

Pentru  subvenţionarea
transportului în comun şi realizarea
de reparaţii şi investiţii în infrastructură (drumuri, marcaje rutiere,
indicatoare rutiere, semafoare etc.), s-au alocat 272.524.000 de lei. De
asemenea, se vor achita sumele pentru rambursarea creditului utilizat pentru
achiziţia mijloacelor de transport în comun. Partea de investiţii cuprinde mai
multe proiecte ce vor fi implementate cu fonduri europene nerambursabile, cum
sunt: Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa între Gara CFR şi
staţiunea Mamaia şi în zona B-dul 1 Mai – Şos. Mangaliei, şi Acces şi
mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanţa.

Pentru a putea studia în detaliu ce și-a propus administrația locală pentru dezvoltarea orașului Constanța în 2021, puteți analiza documentul de mai jos:

Valentin ISPAS

Citește și:

Leave a Reply