Primăria Medgidia achiziționează echipamente IT de aproximativ 150.000 de lei

primaria-medgidia-achizitioneaza-echipamente-it-de-aproximativ-150.000-de-lei

Primăria
Medgidia dorește să achiziționeze echipamente de tip IT, în vederea asigurării
condițiilor tehnice necesare pentru îndeplinirea activitățiilor specifice la
nivelul Direcției Asistenței Sociale Medgidia dar şi la nivelul echipei de
management din cadrul proiectului „Creşterea performanței în administrația
publică a municipiului Medgidia prin crearea şi implementarea de instrumente,
mecanisme şi politici publice adecvate”

Obiectivele
proiectului sunt consolidarea capacităţii administrative şi creşterea calităţii
şi eficienţei serviilor publice gestionate partajat de către Municipiul
Medgidia prin dezvoltarea capacităţii de planificare strategică pe termen lung,
corelată cu investiţii integrate şi complementare de simplificare a
procedurilor instituţionale, precum şi cu dezvoltarea competenţelor
profesionale ale personalului UAT, în scopul implementării optime a sistemului
informatic propus prin proiect. Valoarea estimată fără TVA este de 142.605,04 lei.

În prezent,
UAT Medgidia dispune de un sistem informatic care oferă către persoanele fizice
și juridice accesat la diferite compartimente din cadrul primăriei, precum
compartimentul agricol-cadastru, compartimentul urbanism, compartimentul
autorizare firme, sau compartimentul taxe si impozite locale, serviciile fiind
oferite prin intermediut site-ului oficiat. În acest sens, Centrul de Informare
Cetateni (CIC) este format din mai multe componente în cadrul cărora sunt prezentate
acțiunile specifice fiecărui compartiment în parte și documentele necesare finațării
fiecarei proceduri. Activitatea presupune extinderea Platformei informatice
existente prin integrarea serviciitor gestionate partajat de către UAT, oferind
o soluție pe termen lung a problemelor identificate, optimizând timpul de lucru
și de identificare a informaților și reducând efortul uman, fapt ce va asigura
un grad sporit de eficacitate a activității. Dezvoltarea soluției informatice
existente are ca scop simplificarea proceduritor administrative prin unificarea
mai multor servicii gestionate partajat precum serviciile de asistență sociață.

Mihaela
GIUGLEA

Leave a Reply