Se caută angajați pentru Spații Verzi

se-cauta-angajati-pentru-spatii-verzi

S.C. Confort Urban S.R.L. organizează concurs pentru ocuparea a două posturi la Serviciul Spații Verzi.

Societatea Primăriei, Confort Urban, cu sediul în Constanţa, Str. Vârful cu Dor nr. 10, anunţă selecţie de dosare, în vederea participării la examen/concurs pentru ocuparea a două posturi vacante, la Serviciul spații verzi: 1 post inginer și 1 post tehnician.

Candidaţii pentru postul de inginer trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Să fie absolvent de studii superioare și să dețină diplomă de licență pentru specializarea agronomie/horticultură/silvicultură;Experiența practică în domeniul horticol este obligatorie:Cunoștințe despre plante, activități de grădinărit și întreținere spații verzi;Cunoștințe despre produsele fitosanitare, diluții, tratamente specifice;Posesor carnet de conducere categoria B, cu experiență;Disponibilitate și experiență de lucru pe teren (în condiții de lucru la exterior);Capacitatea de a coordona o echipă;Abilități de comunicare și spirit de inițiativă.Să deţină cunoştinţe în domeniul operării calculatoarelor (suita Office).

Candidaţii pentru postul de tehnician trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Să fie absolvent de studii medii horticole/silvice/agricole, cursuri de profil sau echivalent.

Activitatea într-un post similar constituie avantaj;Cunoștințe despre plante, activități de gradinărit și întreținere spații verzi;Posesor carnet de conducere categoria B, cu experiență;Disponibilitate/experiență de lucru pe teren (în condiții de lucru la exterior);Capacitatea de a coordona o echipă;Abilități de comunicare și spirit de initiativă.Să deţină cunoştinţe în domeniul operării calculatoarelor (suita Office).

Candidații declarați admiși la proba scrisă vor susține interviul.

În vederea selecţiei, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele  documente:

Diplomă de studii (copie conformă cu originalul);Alte documente de pregătire profesională, după caz (copii conforme cu originalul);Actul de identitate (copie conformă cu originalul);Carnet de muncă precum şi adeverinţe de vechime în muncă (copii conforme cu originalul);C.V. (în original);Adeverinţă medicală (în original);Cazier judiciar (în original).

Dosarele se depun la sediul societăţii, et.1, la Biroul Resurse Umane

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0241/672.299.

V.I.

Leave a Reply